Er zijn veel vragen over het doorgaan van reguliere paardrijlessen. Wij adviseren iedereen de door de overheid aangekondigde maatregelen aan te houden. Voor degenen die geen klachten hebben en niet vallen in de risicogroepen zoals vermeld op de website van het RIVM (www.rivm.nl), kunnen paardrijlessen doorgaan. Vraag uw klanten het te vergelijken met de beslissing om wel of niet naar het werk of school te gaan. Paarden hebben dagelijks beweging nodig. Wordt dit plotseling stop gezet, dan kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid van een paard. Daarnaast is de paardensport geen contactsport zoals vele andere sporten dit wel zijn. Paardrijden wordt individueel beoefend en niet in teamverband. Wij vragen een ieder, sportaanbieder en ruiter, zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.