LESABONNEMENTEN

Paardrijden op Manege Groenewoude kan met een lesabonnement van 3 maanden. Deze abonnementen gelden voor alle groepslessen. Voor privélessen werken we met leskaarten van 5 lessen, deze hebben geldigheidsduur van 7 weken.
De kwartaalabonnementen lopen van februari t/m april, mei t/m juli, augustus t/m oktober en november t/m januari. Het abonnement bevat op jaarbasis gemiddeld 13 lessen per kwartaal.

Het abonnement kan bij aanvang in zijn geheel betaald worden of gedurende de abonnementsperiode door middel van een automatische incasso.

Voor een totaaloverzicht van de tarieven klik op Tarieven

Betaling
Betalen van het abonnement gaat via automatische incasso, d.m.v. een SEPA-machtiging in te vullen. Wanneer niet voor automatische incasso wordt gekozen, kan het abonnement per pin of contant in de kantine worden betaald of overgemaakt op het bankrekeningnummer van Manege Groenewoude.
De betaling moet altijd voor de 10e van de maanden februari, mei, augustus en november gebeuren; je ontvangt hiervoor per mail een betalingsverzoek. Heeft de manege de betaling dan niet binnen gekregen, of niet kunnen incasseren, dan wordt er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Kijk op de lesovereenkomst voor verdere informatie/afspraken.

Betaling van de privéleskaart kan in de kantine.

Inhalen
Het lesabonnement geeft recht op een vaste plaats in 1 bepaalde les per week.  Lessen die 24 uur van tevoren afgezegd zijn kunnen binnen het lopende kwartaal ingehaald worden. Dit dien je zelf op tijd af te spreken.

Bij ziekte, blessure of zwangerschap waarbij meerdere weken niet kan worden gereden, kun je dit melden, liefst via de mail. Dan wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht. Het inhalen van tijdig afgemelde privélessen kan in overleg.

Opzeggen
Wil je het lesabonnement opzeggen, dan kan dit schriftelijk of via de mail en dient de opzegging tenminste één maand vóór het einde van het kwartaal in ons bezit te zijn. Na ontvangst van de opzegging, krijg je hiervan een schriftelijke bevestiging onzerzijds. Daarnaast wordt het op prijs gesteld als je het even met de instructeur bespreekt. Indien de opzegging te laat is, bent je verplicht het abonnement voor het nieuwe kwartaal alsnog te voldoen. Het ruiterpaspoort kan worden opgezegd bij de KNHS per mail aan ruiterpaspoort@knhs.nl.

Lessen afzeggen
Lessen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgemeld. Dit is van belang voor de planning van lessen en van paarden/pony’s. Daarom vragen wij je om altijd af te melden, ook al is het op dezelfde dag en is het te laat om te mogen inhalen.

Een extra keertje rijden?
Wanneer je graag een keertje extra wil rijden dan is dat mogelijk. Je kunt dit aan de instructeur vragen of via de mail regelen. Een extra les wordt in rekening gebracht tegen het abonnementstarief.

Nog even dit:
– Het abonnement is strikt persoonsgebonden.
– Introducées kunnen in overleg rijden tegen losse les tarief.
– Bij onvoorziene omstandigheden houdt de bedrijfsleiding het recht van deze voorwaarden af te wijken.